LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
ALLERZIELEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Allerheiligen-Allerzielen  

De maand november begint voor ons met twee belangrijke dagen. 1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen.

1 november: Allerheiligen, dus heiligen van ons allemaal. Mensen, die op zoek zijn naar heil, naar geluk, naar vrede, naar rechtvaardigheid, naar het hemels geluk. Woorden die zij weten te vinden bij God. En die is niet ver weg. God is aanwezig in ons hart, in ons. Mensen, die dat beseffen, proberen te luisteren naar die stem en laten zich onverstoord leiden door die stem, waar die hen ook heen voert. Mannen en vrouwen, die zich vol overgave ten dienste stellen van God, volledig op Hem vertrouwden en uit volle overtuiging konden bidden: Mij geschiede naar Uw Woord. Of: Uw Wil geschiede. Die mensen wisten daarbij anderen te inspireren en te bemoedigen; anderen te genezen. Zulke mensen  waren een zegen voor hen en kunnen een zegen zijn voor ons allemaal. Wat een geluk dat we die mensen door de eeuwen heen hebben gehad. Zij zorgen ervoor dat de wereldse christelijke beweging gezond blijft. In onze ogen zijn ze heilig. Wat onze kerk betreft willen we ze nooit vergeten.

2 november: Allerzielen. De dag, waarop we de mensen gedenken die zijn overleden. Ieder van ons mist zijn/haar dierbare. Die laat een lege plek achter, die nooit meer gevuld zal worden. Dat maakt ons verdrietig, dat doet pijn, die niet zomaar weggaat. Maar in ons geloof mogen we ons getroost weten en ons vasthouden aan de gedachte dat de dood niet het laatste woord heeft. We geloven in een eeuwig leven bij God, waar de dag geen einde kent, waar het altijd licht zal zijn.

Beste nabestaanden. Jullie geliefde liet jullie achter. Ik hoop dat de dood van jullie geliefde een plek krijgt. Dat zij/hij op een andere manier in jullie tot leven komt. Dat jullie in staat zijn het verdriet en de ellende achter je te laten om zelf weer tot leven te komen.  Veel sterkte. Dat jullie je gedragen mogen weten door God in de zekerheid dat het leven sterker is dan de dood.

 

Verder
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl