LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
EXPOSITIE
VIEREN
SCHEMA VIERINGEN
VIEREN TUNTLERHUIS
ACTIEF ROND VIEREN
- KOSTERS
- COLLECTANTEN
- MISDIENAARS
- WOCO GROEP
ACTIEF IN/OM KERK
KOREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Collectanten

Na de preek en voorbeden begint de Dienst van het Altaar of anders genoemd de dienst van de Eucharistie. Brood en wijn worden aangeboden aan God.

“Ze zijn in zekere zin het symbool van al wat de eucharistievierende gemeenschap van haar kant als gave aan God aanbiedt en Hem als geestelijk offer opdraagt. Het is daarom van belang dat dit, in strikte zin eerste moment van de liturgie van de eucharistie, ook door de deelnemers met het hart beleefd en in daden uitgedrukt wordt. Daartoe dient de zogenaamde gavenprocessie. Dit besef dat zij het zijn die de offergaven aandragen, dient vervolgens heel de mis levendig te blijven” Daarom worden in dit gedeelte van de Eucharistie uw gaven opgehaald, in onze parochie in de vorm van geld.

Bij ons geen collecte zonder collectanten. Tweemaal komen ze met een mandje langs. De eerste collecte is o.a. voor de parochie, maar ook voor het bisdom., want iedere parochie is verplicht mede het bisdom te onderhouden. De tweede collecte is voor verschillende speciaal genoemde doelen.

Na de viering brengt de koster het geld naar de kluis.

Bij gelegenheden zijn er ook door-de-week collectanten aanwezig, met één collecte.
Ook tijdens huwelijks- en rouwbijeenkomsten (onderhoud van ons parochiekerkhof) wordt er gecollecteerd.

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl