LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-BESTUUR
-FINANCIEN
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

KERKBALANS
Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.
Dat is iets van blijvende waarde.

De christelijke kerk kent een rijke traditie in medemenselijkheid en naastenliefde. In het omzien naar de naaste: de hulp aan armen en minder bedeelden. De kerk heeft oog voor eenzamen en ouderen en zet zich actief voor hen in.  

Kerkbalans, daar geef je voor!
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Er wordt in onze parochie veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van veel vrijwilligers.
Elke week worden er erediensten gehouden.
Er is aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, hulpbehoevenden en anderen die onze aandacht nodig hebben.
Dat kan zo blijven als we met elkaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de instandhouding van onze kerk. Want ook de kerk kost geld.
Uw bijdrage aan Kerkbalans 2015 is daarom hard nodig, als basis voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor praktische zaken, zoals het onderhoud van het gebouw, het salaris van de pastor, het organiseren van speciale vieringen en de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat onze parochie haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl