LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

De geboorte van een kind

De geboorte van een kind is een ongelofelijk wonder en een reden tot grote blijdschap. Het is voor veel ouders ook een diep religieuze ervaring, want leven mogen doorgeven is onvergelijkbaar met iets anders. Je wilt de blijdschap delen met velen, de grootouders, familie, vrienden, collega's, buren. Je geeft het kind aan bij de burgerlijke stand.

Geboortekaartje
Ook de parochie leeft graag mee. Stuur daarom een geboortekaartje naar het parochiekantoor van de parochie.
De geboorte van je kind wordt vermeld in het parochieblad De Fakkel. Uiteraard wordt het kind ook ingeschreven in de parochieadministratie.

Geboortebezoek
Vanuit de parochie wordt, wanneer je dat op prijs stelt, een bezoekje gebracht door een lid van de werkgroep geboortebezoek.

Doop
We hopen dat jij  je pasgeboren kind ook na enige tijd wilt laten dopen. Door de doop wordt je kind daadwerkelijk opgenomen in dezelfde geloofsgemeenschap als waartoe jij behoort. Het krijgt te horen: jij, mensenkind, je bent ook een kind van God, een kind van het  licht.

Doopviering
Het doopvont wordt wel genoemd de moederschoot van de kerk. Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. Door de doop word je bovendien kind van God genoemd.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt het eeuwig leven doorgegeven. voorwaarde voor de doop is dan ook dat tenminste één van beide ouders is gedoopt en positief staat ten opzicht van het geloof in Jezus Christus.

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl