LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
ALLERZIELEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Allerzielen en gezamenlijk bezoek aan het kerkhof
Op 2 november staan we als geloofsgemeenschap stil bij de gestorvenen van het afgelopen jaar. In een bijzondere viering gedenken we hen door hun namen te noemen en hun kaars op te steken. Direct na afloop trekken we allen naar het kerkhof achter de kerk. De graven worden gezegend.
De nabestaanden ontvangen van het  parochiekantoor op het correspondentieadres een uitnodiging om aanwezig te zijn
.

Gedenken door middel van een misintentie
Een bijzondere vorm om een overledene familielid of vriend te gedenken, is een intentie in de weekendviering. Natuurlijk kun je altijd persoonlijk iemand gedenken tijdens de vieringen. Dat doen we elke keer. Maar bij een misintentie wordt de naam van de overledene genoemd. De hele gemeenschap viert dan in feite mee ter intentie van de persoon die we gedenken.
Opgave van misintenties aan het parochiekantoor of via de (brievenbus) van de pastorie
onder vermelding van de namen van de overledene en de gewenste dag.

Tijdens de uitvaart (en de eventuele avondwake) wordt er gecollecteerd. De opbrengst wordt bestemd voor intenties voor de overledene in de periode na het afscheid.

Wilt u dat de intentie ook in het parochieblad De Fakkel wordt opgenomen, dan moet de intentie tijdig worden aangevraagd.

Gedenken door middel van een legaat
Een oud gebruik is dat men door een legaat een donatie aan de kerk nalaat om na overlijden periodiek de eucharistie mede ter intentie op te laten dragen van bijvoorbeeld eigen zielerust en van echtgenoot/echtgenote of overleden familie
Zo ondersteunt men ook na zijn of haar dood de kerk als weldoener.

 

Terug
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl