LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
ALLERZIELEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Gedenken

Wanneer iemand uit onze familie of vriendenkring gestorven is, blijven we ons diep verbonden voelen met die mens.
De ander blijft tot ons spreken door zijn voorbeeld, door zijn persoon, ook al is hij of zij gestorven.
Vaak voelen we een diepe behoefte om uiting te geven aan die verbondenheid.
We willen als het ware een monument oprichten voor die blijvende gemeenschap met de gestorvene.
Hieronder een aantal vormen die temidden van de geloofsgemeenschap plaats vinden.

 

Kaars
Als iemand overleden is in onze parochie, wordt aan de Paaskaars een herinneringskaars aangestoken tijdens de weekend vieringen en bij de uitvaart. In de vieringen van het weekend wordt de overledene herdacht.

 

Herinneringskruisje
Tijdens de uitvaartdienst wordt door de familie een herinneringskruisje aan de muur van de kerk opgehangen.
Dit kruisje met de naam en de geboorte- en sterfdatum erop blijft een jaar in de kerk hangen.
Op Allerzielen overhandigt de pastor aan de nabestaanden het herinneringskruisje.

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl