LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
BEDEVAART LOURDES
TAIZE
LAUDERMARKE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Inspiratie

Veel mensen die actief zijn in het kerkelijke werk, hebben de ervaring dat er vaak zoveel te bespreken en te regelen is dat er nauwelijks tijd overblijft om stil te staan bij uiteindelijke bedoeling van al dat werk.
Dat kan een ‘leeg gevoel’ geven: is het allemaal wel zinvol?
Er bestaat behoefte om elkaar van tijd tot tijd te inspireren om creatief te blijven.
Op de achtergrond speelt er nog iets anders mee.
Het delen van het geloof met anderen, gaat ons niet altijd gemakkelijk af.
Dat geldt binnen de kerk maar zeker daarbuiten. Vanzelfsprekend geloven is er in onze cultuur immers niet (meer) bij.

Het valt niet altijd mee de goede woorden te vinden voor de gedachten en overwegingen die ons bezighouden.
Een gedicht of een gebedstekst kan precies datgene uitdrukken dat je zelf zo moeilijk verwoorden kan.
Soms roept een lied zomaar het verlangen wakker dat je gaande houdt.

Uitwisselen met anderen wat je ten diepste beweegt, hoeft niet alleen met woorden te gebeuren maar kan ook met kunst, foto's, liederen, overdenkingen, gedichten en gebeden die je lief zijn.
Zulke verrassende ontmoetingen kunnen er bij allerlei gelegenheden zijn.
Ze vinden plaats in je directe omgeving, bijv. met familie of vrienden tijdens een maaltijd of tijdens een bezoek aan de buren.
Ze kunnen zich ook voordoen in het kerkelijke werk: bijv. tijdens bezoekwerk of de opening of sluiting van een vergadering.

Zulke ontmoetingen kunnen we ook bewust vormgeven.
Maak tijdens bijeenkomsten ruimte om elkaar te inspireren om het werk vol te houden.
Laat elke vergadering een of twee leden een lied, gebed, gedicht, afbeelding of overdenking meenemen en aangeven waarom juist dit lied of dat gebed voor hem of haar van zo grote betekenis is.
Zorg ervoor dat er voor allen een exemplaar is om mee naar huis te nemen.
Zo leer je elkaar op een nieuwe manier kennen.

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl