LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Sacrament der zieken

Wanneer je gezond bent, besef je vaak niet dat je je leven niet in eigen hand hebt. Pas als je ernstig ziek bent, ontdek je hoe klein en kwetsbaar je bent als mens. Je bent je eigen leven niet zeker. In zulke omstandigheden is het goed om te ervaren dat God je niet in de steek laat. Hij houdt je vast en geeft je kracht.

Veel mensen die ernstig en langdurig ziek zijn voelen zich op zichzelf terug geworpen. Het is alsof je langs de kant van het leven staat. Ook heb je veel tijd om na te denken. Ook minder prettige herinneringen kunnen beslag op je leggen. Door de ziekenzalving voel je je opnieuw verbonden met de gemeenschap. En ook wordt je innerlijk weer een gaaf en nieuw mens.

De handoplegging door de priester en de zalving met de gewijde olie, het gebed van degenen die om je heen staan, is een monument van je vertrouwen op God en van zijn liefde van wie niets je kan scheiden.
Het kan je helpen om op een vertrouwvolle manier met je ziek zijn om te gaan. Misschien worden innerlijk krachten gemobiliseerd om te herstellen. Ook angst voor het levenseinde wordt weggenomen.
Er hoeft nog geen sprake te zijn van een echt terminale fase. Er mag ook hoop zijn op herstel of een minder hectische periode.
Het sacrament van de zieken is beslist niet alleen bedoeld voor oudere mensen.
Natuurlijk kan er ook sprake zijn van grote spoed in geval van een ernstig ongeluk of een acute ernstige lichamelijke situatie.

Kun je het sacrament van de zieken vaker ontvangen?
Als regel is het zinvol het sacrament eenmaal te ontvangen tijdens een bepaalde ziekte.
Duurt de ziekte of zwakheid langer dan een jaar nadat de ziekenzalving voor het laatst ontvangen is, dan kan het verlangen groeien om opnieuw gesterkt te worden door dit sacrament.

Hoe regel je een ziekenzalving?
Neem contact op met het parochiekantoor, of met de pastor. In overleg wordt dan een afspraak gemaakt voor een geschikt moment als er geen sprake is van grote spoed.

 

In spoedgevallen wordt onmiddellijk een pastor gewaarschuwd. Is op dat moment geen priester beschikbaar dan kan één van de pastorale werkers in plaats van de ziekenzalving de ziekenzegen geven.

 

 

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl