LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
ONTSTAAN PAROCHIE
Herdenkingsboek
INTERIEUR
DE RAMEN
OVER H. WILLIBRORD
PAROCHIEHUIS
KERKHOF
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Bijkerk van “De Zandberg”

De eerst toegestane R.K. kerk werd in 1843  “op den Sandberg” gebouwd, de St. Josephkerk. Door de groei van het 19e eeuwse veenkoloniale Ter Apel werd in 1860 al een bijkerk (of rectoraat) gebouwd langs het Stads-ter-Apelerkanaal. Mede door de groei van het aantal inwoners werd in 1876 door Aartsbisschop Mgr. Dr. Schaepman van Utrecht de bijkerk tot zelfstandige parochie verheven, toegewijd aan de H. Willibrordus.

 

Bouw van de huidige kerk.

Een nieuw kerkgebouw werd noodzakelijk. In de geest van die tijd werd in 1880/1881 een neo-gotische kerk gebouwd door architect Alfred Tepe. De plannen waren berekend op uitbouw, eerst slechts het koor, transept en twee traveeën.
Het werd een neo-gotische driebeukige hallenkerk met pseudo-transept, eenvoudig doch sierlijk tegelijk.
Verdere groei maakte uitbreiding noodzakelijk. Onder architect Wolter te Riele uit Deventer werden drie traveeën in westelijke richting bijgebouwd, geheel in de stijl van Alfred Tepe.
Door geldgebrek kon echter de 50 meter hoge west toren niet worden gerealiseerd.
Behalve kerkportaal en eerste geleding bleef de toren onvoltooid.
Twee west torentjes markeren de plek van de hoofd toren.

Jubileumboek

In 2002 werd gevierd dat het 125 jaar geleden was dat de parochie werd gesticht. Bij die gelegenheid werd een herdenkingsboek. Hiervan is nog een beperkt aantal beschikbaar. Het boek kost € 25,- inclusief verzendkosten.

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl