LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
ONTSTAAN PAROCHIE
INTERIEUR
DE RAMEN
OVER H. WILLIBRORD
PAROCHIEHUIS
KERKHOF
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

De voorloper .... het klooster

In de middeleeuwen vielen de inwoners van deze dunbevolkte streek, het zuiden van Westerwolde, onder de zielzorg van de parochie van Sellingen.
Na de bouw van het Klooster van de Kruisheren in 1464 gebeurde dit door de broeders van dit klooster. De helft van de kloosterkerk was parochiekerk voor de streek. Dit duurde van 1464 tot 1593.
Sinds 1603 werd de laatste prior, Johannes Emmen, predikant en administrateur.
Sindsdien verdween het katholieke geloof, langzaam maar zeker, geheel uit Westerwolde.
http://www.kloosterterapel.nl/

Met het droogleggen van het hoogveenmoeras door kanalen en het afsteken van turf, kwamen vele arbeider op dit werk af en even later (1840) ook de handelslieden. Velen kwamen uit het katholieke Duitse Münsterland en vestigden zich in deze streek.

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl