LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
SCHOLEN IN TER APEL
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Onze parochie heeft een goede relatie met de twee  r.k. bassisscholen en de samenwerkingsschool PORK.
De scholen werken mee aan het communieproject en het vastenproject. Ook parochie activiteiten worden door de scholen ondersteund.
De pastor is welkom in de klas. De leerlingen bezoeken op weg naar de Eerste Communie de kerk voor een rondleiding en nadere kennismaking.
Rond de grote christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen wordt vaak een viering gehouden in de parochiekerk of op school in samenwerking met de pastor,de werkgroepen kind en liturgie en kinderkerk.
Bij bijzondere gelegenheden zoals einde schooljaar,  wordt de pastor uitgenodigd.

De r.k. school is geen verlengstuk van de parochie
Om misverstanden te voorkomen is het goed om nog eens te benadrukken dat de r.k. basisschool geen verlengstuk van de parochie of van het parochiebestuur. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen de pastoor en de r.k. school. De parochie en de school zijn geheel zelfstandig ten opzichte van elkaar.
Het spreekt van zelf dat de r.k. school de katholieke identiteit onderschrijft, maar de wijze waarop de identiteit wordt beleefd en vorm wordt gegeven, hangt af van de eigen situatie en mogelijkheden van de school.
Een r.k. school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders voor de r.k. school kiezen, ook niet katholieke kinderen. Uiteraard wordt van deze kinderen en hun ouders verlangd dat zij respect hebben voor de katholieke grondslag.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende school om te zien hoe men onder de gegeven omstandigheden de katholieke identiteit vorm geeft.
In de schoolgids wordt aangegeven hoe de school omgaat met de eigen identiteit.

Levensbeschouwelijk onderwijs op school
Elke school heeft een schoolplan,ook voor het levensbeschouwelijk onderwijs in de klas. Dit schoolplan is openbaar. Ouders kunnen hierin inzage vragen bij de keuze van de school.

Verantwoordelijkheid van de ouders
Kinderen inleiden in de rooms-katholieke geloofstraditie is in de eerste plaats een zaak van de ouders en het eigen gezin. De ouders mogen zich gesteund weten door de eigen geloofsgemeenschap waartoe ze behoren. Onze parochie organiseert verscheidene activiteiten vanaf de doop tot aan de vormselleeftijd van een kind om gelovige gezinnen te ondersteunen..

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl