LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Afscheid van een medegelovige
Het behoort tot de wezenlijke taken van de geloofsgemeenschap om de gestorvenen uit haar midden een liefdevol vaarwel te geven.
Een flink aantal vrijwilligers stelt zich hiervoor beschikbaar (kosters, misdienaars, koorleden, avondwake groep, ziekenbezoekers).
Ook is dit één van de belangrijkste taken van de pastor die in de afscheidsvieringen voorgaat en het contact met de nabestaanden rondom de uitvaart onderhoudt.

Keuze uit verschillende vormen van kerkelijke uitvaart
Als geloofsgemeenschap willen en mogen we niet tekort doen aan de eigen katholieke identiteit, maar tegelijk is het nodig rekening te houden met ieders persoonlijke situatie. Er is een verschillend aanbod nodig in de wijze waarop de kerkelijke uitvaart plaatsvindt. Om te kunnen bepalen wat passend is in elke situatie is overleg en uitleg nodig.
Hieronder volgt een overzicht. Hopelijk helpt dit overzicht u om wanneer u met dit droevige onderwerp wordt geconfronteerd de keuze te maken die bij u past.  Voor nadere informatie of overleg kunt u terecht bij de pastor.

Avondwake
Deze korte gebedsdienst vindt plaats aan de vooravond van de afscheidsviering in de kerk. (Ze kan in bijzondere situaties ook thuis, in een verzorgingshuis of in de aula van een uitvaartverzorging gehouden worden).
De viering wordt verzorgd door medeparochianen die lid zijn van de werkgroep Avondwake.
In overleg met hen wordt de viering samengesteld.
Als regel duurt de avondwake een half uur tot drie kwartier. Dit is afhankelijk van de persoonlijke bijdragen van de familie. Belangrijk is ook dat men na afloop persoonlijk afscheid kan nemen en de familie condoleren.
Er is orgelspel of meditatieve muziek. Een boekje voor de avondwake is beschikbaar.
 
Waarom zou u kiezen voor een avondwake? U houdt er rekening mee dat veel meelevende vrienden en bekenden ’s avonds wel afscheid kunnen nemen, maar overdag geen vrij hebben.

U wilt uw naaste omgeving in de gelegenheid stellen om in stappen naar het laatste afscheid toe te leven.

Verder
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl