LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Afscheidsviering
Duidelijk herkenbaar als kerkelijke viering. Er wordt steun gezocht in de Bijbel en in het Evangelie van de verrijzenis. Bekende liederen worden gezongen.
De pastor leidt deze viering. In overleg met hem wordt gekeken wat de beste invulling is.
In deze viering is ook plaats voor persoonlijke bijdragen in de vorm van een gedicht of een herinnering. Het koor van de parochie verzorgt met veel toewijding de zang.
Medewerkers van de parochie zorgen gaarne voor een liturgieboekje.
Deze viering duurt ongeveer een uur.
Begrafenis
Aansluitend aan deze viering zal de begrafenis plaatsvinden op ons parochie kerkhof.
Crematie
Aansluitend aan deze viering kan het afscheid vervolgd worden in het crematorium. Daar zal dan nog een korte plechtigheid zijn.


Gebedsdienst in het crematorium
De afscheidsplechtigheid vindt in haar geheel plaats in het crematorium. In de aula van het crematorium wordt geen eucharistie gevierd en communie uitgedeeld. De gebedsdienst wordt geleid door een pastor. De viering wordt in overleg ingevuld. Er is ruimte voor persoonlijke bijdragen in de vorm van een gedicht, herinneringen en meditatieve muziek.
Medewerkers van de parochie zorgen gaarne voor een liturgieboekje.
De beschikbare tijd in de aula van het crematorium is in de regel beperkt. Normale tijd is een half uur. Een uur kan soms ook, maar dat moet vooraf gereserveerd zijn bij de beheerder van het crematorium.

Het tijdstip van de gebedsdienst in het crematorium is mede afhankelijk van op welk moment een aula beschikbaar is. Overleg daarover is noodzakelijk, niet alleen met het crematorium, maar ook met de betrokken pastor, anders is teleurstelling niet uitgesloten.

Terug
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl