LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Na de basisschool gebeurt veel in het leven van jongeren.
Binnen de katholieke kerk start ook het vormselproject. De jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd om samen de keuze te maken of zij hieraan mee willen doen.
In groepjes o.l.v. vrijwilligers wordt er in het parochiehuis gewerkt aan het project "In Vuur en Vlam".
De periode dat de voorbereiding plaats vindt is van maart tot eind november op vaste avonden.
In het project komen diverse zaken aan de orde, zoals de 7 sacramenten,
verschillende manieren van bidden, tien geboden, geloofsbelijdenis, de 7 werken van barmhartigheid en de kern van het vormsel: de 7 gaven van de heilige Geest.
De keuze om door te gaan met het geloof kunnen de jongeren bevestigen met het sacrament van het heilig Vormsel.
Dit jaar vindt dit plaats op vrijdag 12 november 2010, 19.00 uur.

Terug
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl