LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
GEBOORTE - DOOP
EERSTE H.COMMUNIE
VORMSEL
TROUWEN
ZIEKTE
LEVENSEINDE
UITVAART
GEDENKEN
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VERENIGINGEN
SCHOLEN
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Vormsel

Door de doop ben je als kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Een andere naam voor deze geloofsgemeenschap is "lichaam van Christus". In een lichaam heeft ieder onderdeel zijn eigen taak en functie. Het ene onderdeel van het lichaam is zichtbaar, het andere niet. Het ene krijgt alle aandacht, het andere niet. Voor het lichaam is dat niet van belang. Alle onderdelen zijn nodig en het één kan niet zonder de ander.

Zo heeft ook ieder die gelooft een eigen plaats en taak in het lichaam van Christus, de kerk. Wanneer je je daar bewust van bent, wil de kerk je graag daarin sterken en steunen. Dat is de betekenis van het Vormsel.

 

 "Ik teken je met het teken van het Kruis en sterke je met de Olie van het heil in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest"

Door handoplegging door de bisschop en door de zalving met de gewijde olie ontvang je het teken dat je mag delen in de Geest van Jezus. Daardoor krijg je alles wat nodig is om als een christen te leven.

Ben je als kind gedoopt en heb je de 1e H.Communie gedaan, dan kun je het Vormsel ontvangen rond je 13e jaar. In onze parochie start de vormselvoorbereiding wanneer je in de brugklas zit. De voorbereiding duurt 9 manden.

Het Vormsel is niet aan leeftijd gebonden. Je kunt er ook later om vragen. Wie als volwassene toe treedt tot de Katholieke kerk ontvangt met de doop en de 1e H.Communie, meteen ook het Vormsel, of – als je al gedoopt bent in een andere geloofsgemeenschap, alleen het Vormsel.

Verder
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl