LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
VOM
OMZIEN NAAR ELKAAR
ZIEKEN EN OUDEREN
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
VERVANGING ORGEL
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Zieken- en ouderencontact 

Op dit moment proberen 45 vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) iets te betekenen voor de ouderen en zieken. 
De 80-jarigen worden bezocht (ongeveer 120 adressen) bij verjaardag, kerstmis, pasen, ziekendag en verder naar behoefte.
Iedere vrijwilliger is contactpersoon voor zijn/haar eigen mensen.
De zieken worden bezocht in het ziekenhuis of thuis, als de adressen zijn doorgegeven.
U kunt dit doen aan Gretha Schomaker (0599-581533) of aan het parochiekantoor.

Iedere eerste donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in Kloosterheerd.
Daarna wordt er gezellig koffie gedronken. Hierbij ontvangen wij ongeveer 40 personen.
De vrijwilligsters van het ouderenwerk verlenen assistentie, verzorgen de koffie en praten met de aanwezigen.    

In de maand mei is er in het parochiehuis een gezellige middag met aansluitend Maria-lof.

Wil jij je ook inzetten voor de oudere of zieke medeparochiaan?
Je bent van harte welkom.

Verder
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl